Ar i nakken?

Hårene skal jo komme et sted fra!

Hele teknikken med hårtransplantation går ud på at flytte hår fra et sted til et andet. Det er vigtigt at tage hårene fra et område, hvor hårene er kraftige med god vækst og er af en type, som man temmelig sikkert kan vide vil fortsætte med at vokse resten af livet.
Nakkehår er bedst som donerhår.
Kun meget få (færre end 1 %) mænd mister håret helt ned i nakken, og derfor kan man regne med at nakkehår, der er flyttet om til panden, vil fortsætte med at vokse resten af livet. Sandsynligvis bliver det transplanterede pandehår tyndere med tiden, for det er jo nakkehår, og nakkehår bliver også tyndere jo ældre dets ejermand bliver!

Huller i nakken

Hårene skal fjernes fra nakken, og derfor vil der altid blive et ar efter operationen. I gamle dage, dvs. for indtil 1995, var det almindeligt at fjerne hårene som runde hudøer på ca. 4 mm i diameter. Hullerne voksede sammen i løbet af ca. 8 dage, og der kom et ar for hver hudø, der var blevet fjernet. Da hullerne blev lavet med indbyrdes god afstand, og der voksede hår rundt om arrene, kunne det tilbageværende hår skjule arret.

Problemet med den gammeldags metode var, at når der en gang var "høstet" hår fra et område, så kunne man ikke tage flere hår, for så blev nakkehåret alt for tyndt.

Et vandret ar i nakken

For at kunne flytte flere hår fra nakken, uden at det tydeligt kunne ses bagefter, udvikledes en metode, hvor man tager en vandret stribe hud og hår fra nakken og efterfølgende syer såret sammen. Så får man et vandret ar ofte kun en eller to mm bred, og hårene over arret falder ned og dækker for arret. Man kan godt komme tilbage på et senere tidspunkt og tage mere hår over eller under det gamle ar. Hårkvaliteten bliver gradvis dårligere, jo flere gange man henter hår, for når man syr såret samme strækkes huden omkring arret, og der bliver lidt længere mellem nakkehårene for hver gang, man opererer.

Hår fra siderne af baghovedet!

Håret i nakken er af den bedste kvalitet for transplantation, men ofte hentes også hår fra siderne af baghovedet, fordi patienten gerne vil have flyttet så meget hår som muligt.

Kan arret i nakken blive grimt?

Alle ar kan skride og blive brede, og jo flere hår der fjernes fra nakken, desto mere "træk" kommer der på arret i nakken, og jo bredere har arret tendens til at blive.