Garanti efter en brystforstørrende operation!


Når man køber en operation, er det forståeligt og fornuftigt, at man ønsker at sikre sig, at man får det, man har betalt for i den kvalitet, som man forventer og med den service, som man har aftalt.

Mange ting kan og bør skrives ned, så både patient og læge er enige om, hvad der skal ske under operationen. Men kroppen reagerer ikke som "et stykke jern". Bryster er forskellige, hud og muskelvæv reagerer forskelligt fra patient til patient ved samme behandling, og derfor kan et operationsforløb aldrig aftales med 100 % forudsigelighed.

Konsultationen

Ved det første besøg på Dan Clinic bliver du grundigt informeret om de muligheder, vi kan tilbyde.

Aftalen

Efter konsultationen udfærdiges et brev, hvor det beskrives, hvad vi har aftalt mht. operationen.
Der vil også være et dokument, som du skal skrive under på, hvoraf det fremgår, hvilken operation du har bestilt, og hvilke risici der er forbundet med denne type operation.

Klinikkens forpligtigelse

Alle komplikationer du som patient ikke har nogen indflydelse på (blødning, betændelse) er under Dan Clinic´s garanti, dvs. hvis det bliver nødvendigt med supplerende behandling pga. ovenstående, er behandlingen gratis.

Implantat producentens forpligtigelse

Alle implantater går i stykker med tiden! På Dan Clinic bruges Mentor implantater, og der er livsvarig garanti på implantaterne. Hvis et implantat går itu inden for de første 2 år, udskiftes implantatet gratis af Dan Clinic. Hvis et saltvandsimplantat går i stykker mere end 2 år efter operationen, får patienten et nyt implantat gratis, men skal betale klinikken for at indsætte det nye implantat (25 % af prisen for en brystforstørrende operation). Går et silikoneimplantat itu mere end to år efter operationen, får patienten et nyt implantat, men skal selv betale for en ny operation.

Patientens forpligtigelse

Kapseldannelse omkring implantatet kan i væsentlig grad modarbejdes med massage, og det er patientens opgave. Dvs. opstår der kapseldannelse, skal patienten selv betale for den nødvendige behandling.

Dan Clinic aftale om dækning af udgifter i
forbindelse med kapseldannelse

Du kan lave en aftale med Dan Clinic (pris 2.000 kr.) inden operationen, så udgifter i forbindelse med operation, hvis der skulle opstå kapseldannelse det første år, bliver dækket af Dan Clinic.