Garanti efter fedttransplantation

Når man køber en operation, er det forståeligt og fornuftigt, at man ønsker at sikre sig, at man får det man har betalt for, og i den kvalitet som man forventer, og med den service som man har aftalt. Mange ting kan og bør skrives ned, så både patient og læge er enige om, hvad der skal ske under operationen. Men kroppen reagerer ikke som "et stykke jern". Hud og fedtvæv reagerer forskelligt fra patient til patient ved samme behandling, og derfor kan et operationsforløb aldrig aftales med 100 % forudsigelighed.

Konsultationen

Ved det første besøg på Dan Clinic bliver du grundigt informeret om de muligheder vi kan tilbyde. Efter konsultationen udfærdiges et brev, hvor det beskrives, hvad vi har aftalt mht. operationen. Der vil også være et dokument, som du skal skrive under på, hvor af det fremgår hvilken operation, du har bestilt, og hvilke risici der er forbundet med denne type operation.

Klinikkens forpligtigelse

Alle komplikationer du som patient ikke har nogen indflydelse på (blødning, betændelse) er under Dan Clinic´s garanti, dvs. hvis det bliver nødvendig med supplerende konsultation og behandling pga. ovenstående, er det gratis.

Patientens forpligtigelse

Det forventes at du forholder dig roligt de første 5 dage efter operationen, og ikke anstrenger dig voldsomt den første uge. Det er vigtigt du ikke ryger, da blodforsyningen formindskes, hvilken giver dårligere mulighed for at fedtcellerne overlever behandlingen.

Forventninger

Det er vigtigt at have realistiske forventninger til en operation. Alle mennesker er lidt asymmetriske i ansigtet, og man må ikke forvente at ophelingen altid kan blive helt 100 % symmetrisk. Det er både bedre og billigere at forebygge end at helbrede. Problemer og komplikationer kan altid opstå, men jo mere forberedt både vi og du er på din operation, desto større sandsynlighed har vi for at undgå dem.


Patienten synes hun manglede fedt i kinderne, hvorfor der blev sprøjtet fedt ind.
Jeg har set patienten 10 år efter, og der er stadig effekt af behandlingen.