Fysiske gener efter tidigere operation

52 år, Født to børn
Tidligere opereret på anden klinik, men havde fortsat fysiske gener.
Resultat efter fire mdr. Glad og generne er forsvundet.