Baller
23 år, normalvægt.
I alt suget 0,6 liter fedt fra hver balle.
Har ikke ændret sin vægt efter operationen.