Ankler
62 år, 5 kg overvægtig. Har hele sig liv haft tykke ankler og ikke kunnet gå i støvler.
Suget i alt 0,3 liter fedt fra hver ankel. Har ikke ændret vægt efter operationen.