32 år, 2 børn efter sammensyning af mavemuskulaturen